Fjernvarme er danskernes foretrukne varmekilde

Fjernvarme er den mest populære opvarmningsmetode i Danmark, og det er der ikke noget at sige til. Det er både nemt, billigt og miljøvenligt at varme boligen op med denne metode.

En nem og billig løsning

Opvarmning med fjernvarme er så nemt, at vi slet ikke tænker over det i dagligdagen.

Vi har at gøre med et kollektivt system, hvor varmt vand løber gennem isolerede rør under jorden fra varmeværker ud til forbrugerne.

Det varme vand bliver brugt i vandhaner og radiatorer, hvorefter det i afkølet form løber tilbage til forsyningsanlæggene. Så bliver det varmet op igen, og hele processen starter forfra.

Prismæssigt kan fjernvarme konkurrere med både olie, gas og el. Det afhænger imidlertid af, hvor i landet du bor, ligesom prisen selvfølgelig er bestemt af dit forbrug.

En alsidig teknologi

Det der gør fjernvarme til et sikkert valg er, at den ikke er afhængig af én slags brændsel eller energi. Mange teknologier spiller en rolle.

Der arbejdes blandt andet med overskudsvarme fra elproduktion og forbrænding af affald. Hertil kommer biogas, flis og halm, ligesom solvarmeanlæg de seneste år er blevet en del af fjernvarmenettet.

Det er nu i stigende grad blevet muligt at få fjernvarme fra vedvarende energikilder. Således er over halvdelen af al fjernvarme i dag baseret på grøn energi.

Fjernvarme på landsplan

Fjernvarmeværkerne ligger spredt over hele landet, ligesom der eksisterer et væld af specialiserede virksomheder, der beskæftiger sig med vedligehold.

Her vil det typisk handle om renovering af eksisterende installationer i form af hovedledningerne i jorden.

I Hobro blev der i 2016 igangsat en omfattende omlægning og udvidelse af fjernvarmenettet. Som et resultat er varmeværket i Hobro nu blandt landets billigste leverandører af fjernvarme.

Er du nysgerrig efter at lære mere om fjernvarme og møde nogle af eksperterne bag, kan du klikke ind på https://www.dplentreprise.dk.